Ziekte bij kmo’s - Actueel - kmo promoties

DI 2 APRIL 2024 | DOOR: REDACTIE | 33 KEER GELEZEN

Ziekte bij kmo’s

90% van de Belgische bedrijven zijn kmo’s tot twintig werknemers. Bij 27,8% van die kleine kmo’s waren er in 2022 werknemers in dienst die minstens een maand afwezig waren door ziekte of privé-ongeval. 

Voor wie langer dan een maand afwezig is door ziekte, gaat 42% niet binnen het jaar terug aan het werk bij dezelfde werkgever. Eén op de tien kleine kmo’s (9,7%- heeft minstens één werknemer die langer dan een jaar afwezig is door ziekte of privé-ongeval. Maar het werk moet wel verder gaan. 

België telt vandaag een half miljoen langdurig zieken. Bijna 30% van kmo’s met minder dan twintig medewerkers heeft te kampen met medewerkers die langer dan een maand afwezig zijn door ziekte of een privé-ongeval. 

Dat blijkt uit een onderzoek van Securex. De steekproef bestaat uit 20.171 werkgevers uit de Belgische privésector in het kalenderjaar 2022. Wat kan een werkgever daar tegen doen? 

Door maximaal in te zetten op preventie kunnen werkgevers mogelijke oorzaken van ziekteafwezigheid identificeren en aanpakken voordat ze zich voordoen. Werkgevers kunnen hulpbronnen voor hun medewerkers beschikbaar stellen en hierover intern communiceren. Het is heel belangrijk dat mensen zich goed voelen. Gelukkige koeien geven meer (en beter) melk.

Veelzeggend detail: zelfstandige ondernemers zijn zelden ziek.

Reageren?

Stuur onze redactie uw reactie:

kmo promoties vzw

© Copyright 2024 kmo promoties vzw - All Rights Reserved - Website by BOX